Slovo úvodem

uvod Popáleniny patří k nejtragičtějším a nejtěžším úrazům v každém věku, u dětí ale téměř vždy znamenají bezprostřední ohrožení života. Nezměrné duševní i tělesné utrpení, kterým je tento úraz provázen, je často nad dětské síly.

Každý takový úraz je spojen s dlouhodobým pobytem dítěte v nemocnici a mnoha náročnými a bolestnými operacemi. Ani následná,zdlouhavá rehabilitační péče není snadná a málokdo si umí představit, jakým trápením musí malý pacient, i jeho rodiče,projít.Taková péče prakticky nikdy nekončí. Po návratu domů dítě pracně znovu navazuje kontakty s vrstevníky a děti a jejich rodiče čeká každodenní, tvrdý boj s následky úrazu.Ten bohužel trvá předlouhá léta a najednou není nikoho, kdo by pomohl.

I když vlastně je.

V roce 2003 bylo založeno v Praze občanské sdružení Bolíto. U jeho zrodu stáli rodiče postižených dětí a lékaři Kliniky popálenin FNKV, jediného pracoviště v Čechách, které se závažně popáleným dětem věnuje. Do činnosti sdružení se kromě lékařů a sester tohoto pracoviště zapojili i rodiče postižených dětí, sociální a rehabilitační pracovníci i mnoho dalších lidí, kterým není osud dětí lhostejný.

Hlavním smyslem práce je péče o děti po popáleninovém úrazu.

Pomoci dětem v návratu do společnosti a usnadnit jim náročnou poúrazovou rehabilitaci, do které je nutné zapojit celou rodinu, není vůbec lehký úkol, ale odborníci, kteří se sdružením spolupracují, chtějí ukázat dětem a rodičům, že péče neskončila propuštěním z nemocnice, že nejsou osamoceni ve svých starostech, a že společnými silami je možné těžký životní úděl úrazu překonat .

uvod Kontaktní adresa
Spolek Bolíto
KPM FNKV
Šrobárova 50, Praha 10
PSČ: 100 34

číslo účtu: 1613881001/5500