Účty

číslo účtu: 1613881001/5500

· Hospodaření spolku Bolíto je transparentní. Kdokoli se může na internetových stránkách ebanky podívat na hospodaření spolku ( kliknutím na číslo našeho účtu)

· O každém příjmu a výdeji je vedeno pečlivé účetnictví, které je volně k nahlédnutí u paní Lenky Šetelíkové na KPM FNKV.

· Práce ve spolku je založena na dobrovolnosti, bez nároků na odměnu a sdružení nemá žádný hmotný majetek.

· Všechny peníze získané od sponzorů jsou využity k naplňování cílů sdružení.