Nadace Život dětem pomáhá léčit bolest popálených dětí

Popáleniny u dětí patří k těm nejzávažnějším úrazům v traumatologii. Ztráta kožního krytu je vždy spojena s bolestí, dlouhou a náročnou hospitalizací a následnou často celoživotní rekonvalescencí. Na Klinice popáleninové medicíny FNKV a 3. LF UK je ročně hospitalizováno více než 250 dětí, z toho cca polovina vyžaduje intenzivní péči. Spádová oblast pražské kliniky zahrnuje 9 krajů s populací 6,5 mil. obyvatel. Mezi základní úkoly multidisciplinárního lékařského týmu patří mj. léčba bolesti.

Nadace Život dětem dlouhodobě podporuje léčbu dětských popálenin. V tomto roce se rozhodla přispět na nákup 6 přístrojů určených k léčbě bolesti, tzv. Pacient Control Analgesia (PCA), a speciálního operačního instrumentária na snížení perioperačních krevních ztrát, tumescenční pumpy.

“Chirurgická léčba popálenin je spojená s velkými krevními ztrátami. Použití tumescenční pumpy umožňuje redukovat krevní ztráty v průběhu operace, a tím snižuje zátěž našich dětských pacientů“, říká MUDr. Robert Zajíček, přednosta KPM FNKV.

„Léčba bolesti je jedním z klíčových prvků naší práce na klinice. Nikdo si nepřeje vidět dítě trpět,“ poznamenává MUDr. Bohumil Bakalář, vedoucí lékař intenzivní péče. „Hlavní výhodou PCA je to, že pacient má kontrolu bolesti ve svých rukou, a vždy, když cítí, že bolest přichází, si stiskem tlačítka sám podá analgetický lék s rychlým účinkem. Přístroj současně zabraňuje tomu, aby se pacient předávkoval. Je to u dětských pacientů unikátní způsob, jak zabránit jejich další traumatizaci, jak je zbavit strachu z bolesti. Vycházeli jsme ze zahraničních zkušeností, hlavně z postupů zavedených v největším centru dětské chirurgie ve Velké Británii, Great Ormond Street Hospital v Londýně. Je prokázáno, že již tříleté děti jsou k použití PCA většinou plně kompetentní, u mladších nebo handicapovaných pak za ně ovládá PCA rodič nebo ošetřující sestra“.

Klinika popáleninové medicíny FNKV je jediné dětské traumatologické pracoviště v ČR, které začíná využívat v léčbě bolesti u dětí systémy PCA.

„Jsme rádi, že můžeme z naší nadace dlouhodobě podporovat právě léčbu dětských popálenin ve FNKV a přispět jak k co nejrychlejšímu uzdravení, tak ke snížení utrpení popálených dětí,“ říká ředitelka Nadace paní MgA.Maria Křepelková.