O nás


Kontaktní adresa

Spolek Bolíto
KPM FNKV
Šrobárova 50, Praha 10
PSČ: 100 34


Bolíto je nezisková organizace, ve formě Spolku, založená v roce 2003. Smyslem práce mnoha dobrovolníků je pomoci dětem s popáleninami překonávat jejich těžký životní úděl.

Popáleniny patří k nejtragičtějším a nejtěžším úrazům v každém věku, u dětí ale téměř vždy znamenají bezprostřední ohrožení života. Nezměrné duševní i tělesné utrpení, kterým je tento úraz provázen, je často nad dětské síly.

Každý takový úraz je spojen s dlouhodobým pobytem dítěte v nemocnici a mnoha náročnými a bolestivými operacemi. Ani následná, zdlouhavá rehabilitační péče není snadná.

Péče o pacienta s následky popáleninového úrazu prakticky nikdy nekončí. Po návratu do kolektivů dítě znovu navazuje kontakty s vrstevníky a všechny čeká každodenní, tvrdý boj s následky úrazu. Ten bohužel trvá dlouho, v podstatě celý život. Pomoci dětem v návratu do společnosti a usnadnit jim náročnou poúrazovou rehabilitaci není vůbec lehký úkol. My ale umíme ukázat dětem a rodičům, že péče neskončila propuštěním z nemocnice, že nejsou osamoceni ve svých starostech, a že společnými silami je možné všechno zvládnout.

K naší práci patří také prevence popáleninových úrazů. V přednáškách, brožurách nebo v komiksu se snažíme předejít tomu, aby se úraz stal. Cílovou skupinou preventivních programů jsou děti, adolescenti, ale i rodiče nebo pedagogové.

Třetím závazkem pro Bolíto je zpříjemnění pobytu pacientů i jejich doprovodu v nemocnici. Snažíme se pomocí získaných prostředků rekonstruovat a vybavovat jednotlivá oddělení popáleninové kliniky.

Náš team


Do činnosti sdružení  Bolíto jsou kromě lékařů a sester Kliniky popáleninové medicíny zapojení i rodiče postižených dětí, sociální a rehabilitační pracovníci i mnoho dalších lidí, kterým není osud dětí lhostejný.

Hlavním smyslem práce je péče o děti po popáleninovém úrazu.

Pomoci dětem v návratu do společnosti a usnadnit jim náročnou poúrazovou rehabilitaci, do které je nutné zapojit celou rodinu, není vůbec lehký úkol, ale odborníci, kteří se sdružením spolupracují, chtějí ukázat dětem a rodičům, že péče neskončila propuštěním z nemocnice, že nejsou osamoceni ve svých starostech, a že společnými silami je možné těžký životní úděl úrazu překonat.