O popáleninách


Jaké jsou příčiny popálení u dětí?

V různých věkových skupinách převládají různé příčiny popálení.

U dětí do tří let je nejčastější příčinou opaření horkou tekutinou (káva, čaj, horká voda z rychlovarné konvice, olej z fritovacího hrnce, atd.)

Děti předškolního věku na sebe častou strhnou spolu s ubrusem nádoby s horkým obsahem, padají do nádob s horkou tekutinou, strkají prsty do elektrických zásuvek, popálí se o horká kamna, sporák.

U dětí ve věku mezi pěti a patnácti lety ubývá opaření a přibývá popálenin od hořícího oděvu (např. při hrách se zápalkami či hořlavinami), ale také úrazů elektrickým proudem vysokého napětí (např. lezení na sloupy elektrického napětí nebo střechy železničních vagónů).

Jaké stupně popálenin známe?

Popálení I.stupně– popálení od sluníčka.Projevuje se pouze zarudnutím.Nedochází k poškození hlubších vrstev kůže.Zranění se hojí bez komplikací, Základní léčebný postup je adekvátní chlazení, léky proti bolesti a dostatečná hydratace pacienta.

Popálenina I. stupně

Popálenina I. stupně

Popálenina II. stupně znamená částečné poškození kůže. Rozděluje se na II.A a II.B stupeň.

Při povrchním poškození ( II.A) je kůže zarudlá a tvoří se na ní puchýře.Jedná se o nejbolestivější zranění. Při stržení puchýře je spodní kožní vrstva růžová, postižené místo zůstává prokrveno. Čím silnější je puchýř, tím hlubší je popálenina.Při správné léčbě se popálenina zahojí do 14 dnů bez následků.

Popálenina II.A stupně

Popálenina II.A stupně

Popáleniny II.B stupně -hluboké poškození kůže až do oblasti škáry.Spodina rány je nabělavělá často s červenými tečkami.Rána je náchylná k infekci,je špatně prokrvena  a velmi často se prohlubuje na III.stupeň. Hojení je komplikované.Popálení II.B stupně se může zahojit v intervalu 3-5 týdnů,ale často za cenu jizvy.Další alternativou je chirurgická léčba.

Popálenina II.B stupně

Popálenina II.B stupně

Při III. stupni popálení je kůže postižena v celé své tloušťce a je tedy mrtvá, včetně nervových zakončení. Postižená kůže nebolí a může mít bělavou nebo černou barvu. K léčení je nutná operace (nekrektomi a autotransplantace).

Popálenina III. stupně

Popálenina III. stupně

Je rozdíl mezi opařením horkou vodou,opařením horkým omastkem a popálení od plamene?

Stupeň teploty zdroje popálení a doba kontaktu s povrchem těla mají nějvětší vliv na výslednou hloubku popáleniny. Čím vyšší je teplota tepelného zdroje a čím delší je doba kontaktu s tělem, tím hlubší je popálenina. Pro ilustraci uvádíme, že horký olej má přibližně 200°C, horká voda z kohoutku maximálně 60°. Teplota plamene je nad 1000 stupňů Celsia. Např. horká voda o teplotě 69.st C dokáže udělat popáleninu II.stupně za jednu vteřinu.

Jak se posuzuje závažnost zranění?

Základním prognostickým ukazatelem vztah mezi věkem dítěte a procentem popálené plochy. U dětí jsou jiná kritéria než u dospělých a za těžký popáleninový úraz se považuje.
– u dětí do 2 let: rozsah větší než 5% tělesného povrchu
– u dětí ve věku 2-10 let: rozsah větší než 10% tělesného povrchu
– u dětí ve věku 10-15 let: rozsah větší než 15% tělesného povrchu.

Kritické popáleninové trauma je definováno:
– u dětí do 2 let: rozsah větší než 15% tělesného povrchu
– u dětí ve věku 2-10 let: rozsah větší než 20% tělesného povrchu
– u dětí ve věku 10-15 let: rozsah větší než 30% tělesného povrchu.

Jak poznáme rozsah popálení?

Rozsah postižení se vyjadřuje procenty celkového tělesného povrchu. Pro představu – plocha dlaně se sevřenými nataženými prsty představuje 1% tělesného povrchu. Podíl jednotlivých částí dětského těla se liší v závislosti na věku (např. u novorozence činí plocha hlavičky 19% jeho tělesného povrchu; u 15-letého dítěte je to již jen 5%).

Mají některá popálená místa větší riziko komplikací?

Komplikace mají vztah k umístění popáleniny na těle.Mezi nejzávažnější patří postižení obličeje, krku, kde může vzniklý otok bránit dýchání, a dále pak rukou a nohou z důvodu následků  krajiny hráze a genitálu z důvodu rizika infekce.

Jaký princip léčby popálenin?

Jak bude léčba probíhat rozhoduje specialista na základě mnoha parametrů.Obecně může být konzervativní, bez chirurgického zásahu a použitím  speciálních krytů a obvazů docílit spontánního zhojení popálení plochy. Při hlubokých popáleninách je nutná léčba chirurgická, při které se snese mrtvá kůže(nekrektomie) a přiloží se štěp kůže z jiného místa na těle (autotransplantace). Hluboké popáleniny zanechávají následky v podobě jizev a následných psychických traumat. Jejich léčba je dlouhodobá a zahrnuje rehabilitaci jak léčebnou, tak psychosociální.

Co je to kožní transplantace?

Kožní transplantace štěpem kůže téhož jedince tzv. autotransplantace spočívá v  přiložení vlastní kůže odebrané ze zdravé části těla na postiženou plochu, kde došlo k hlubokému popálení.Odebírá se tenká vrstva kůže tak aby se plocha, která vznikne, zahojila pod sterilním krytím bez nutnosti další operace. Před autotransplantací je však nutné odstranit mrtvou kůži, provést tzv. nekrektomii.

Co je to převaz?

Převazování ploch je nejčastější součást léčebného postupu. Podle rozsahu a hloubky postižení může probíhat při vědomí nebo v celkové narkóze. Provádí se opakovaně. Na popálené plochy se přikládají různé druhy krytů, jejichž účelem je zamezení prohloubení postižení, zabránění vzniku infekce, případně podpoření hojení plochy

S jakými nejčastějšími  komplikacemi se v léčbě setkáváte?

Popáleniny jsou spojeny s celou řadou komplikací.Nejčastější komplikací je infekce.Jednou ze základnách funkcí kůže je ochrana organismu před zevními faktory a baktériemi.Pokud je kůže postižená, je náchylná k infekci.Infekce se léčí buď místně nebo systémově antibiotiky.

Jaké mohou zanechat popáleniny následky?

Nejčastějším následkem jsou jizvy a jizevnaté deformity- tzv.kontraktury.Jizva je patologická tkáň vzniklá po hlubokém popálení nebo po kožní transplantaci.Pokud dochází k omezení pohybu kloubů z důvodu jizvy, mluvíme o jizevnaté kontraktuře.

Co je to hypertrofické jizvení?

Hypertrofická jizva je odchylka v jizvení,která je charakteristická tuhými, zarudlými, červenými jizevnatými pruhy, které často pacienta obtěžují svěděním a bolestivostí.Hypertrofické jizvy se dají pozitivně ovlivnit rehabilitací.Děti mají obecně vyšší afinitu k hypertrofickému hojení.

Hypertrofická jizva

Hypertrofická jizva