Příspěvek na SILK-K

Přispěli jsme částkou 8750,-Kč (70% celkové částky) sedmileté Karolínce na silikonové gelové pláty, které mají prokazatelně příznivý vliv na vyzrávání hypertrofických jizev a nejsou propláceny z všeobecného zdravotního pojištění.

K příspěvkům na nákup takovýchto pomůcek přistupuje Bolíto prozatím individuálně a rodiče si mohou o příspěvek zažádat. Bolíto se snaží získat sponzora ,který by přispíval na nákup silikonových gelů pro popálené dětské pacienty paušálně.