Slavnostní otevření – Barvy dětem

Dne 4.2.2009 byla slavnostně předána nová herna dětského standartního oddělení KPM FNKV dětem. Patronát nad novou hernou si převzaly herečky paní Bára Hrzánová a Taťjana Medvecká.

Tento projekt by se neuskutečnil bez přispění společnosti Allen&Overy, Alza.cz, FNKV, KB nadace jistota a dalších sponzorů. Všem bychom rádi ještě jednou poděkovali.

Více o projektu Barvy dětem

V roce 2007 bylo v prostorách 1.suterénu Kliniky popáleninové medicíny FNKV otevřeno standardní dětské oddělení.Vedení kliniky a FNKV se tak snažilo vyjít maximálně vstříc rodičům dětských pacientů a umožnit jim pobyt s dítětem v nemocnici.Termických úrazů u dětí navíc každým rokem přibývá a původní oddělení v přízemí kliniky náporu dětí a rodičů často nestačilo. Nové dětské oddělení bylo zřízeno v prostorách původního oddělení pro dospělé pacienty.

Občanské sdružení Bolíto má jako jeden z hlavních pilířů aktivit pomoci dětem překlenout období hospitalizace v nemocnici.V roce 2007 realizovalo sdružení komplexní rekonstrukci interiéru původního dětského oddělení – dnešní JIP pro děti a vybudování dětského koutku na ambulanci KPM. Projekt se jmenoval „ Kouzelná nemocnice“ a mezi dětskými pacienty, rodiči i personálem vzbudil velice pozitivní ohlas. Stačí se třeba jen v dopoledních hodinách projít kolem ambulance a každý uvidí kolik dětských pacientů si krátí chvíle v dětském koutku….

Úspěch „Kouzelné nemocnice“ nás inspiroval i v dalším projektu. Oslovili jsme akademickou malířku paní Šárku Polak Hejnovou, která navrhla výtvarnou renovaci „nového dětského“ oddělení a nazvala ho „Barvy dětem“. První etapa projektu spočívá ve vybudování interaktivní dětské herny. Získali jsme finanční prostředky od nadace Komerční banky, na realizaci se finančně i „pomocnou rukou zaměstnanců “ podílí advokátní kancelář Allen & Overy, na projekt přispěla i celá řada sponzorů sdružení (viz. www.bolito.cz/transparentní účet). FNKV se při vybudování herny spolupodílí řemeslnickými pracemi (vybourání příček, malířské práce, elektrikářské práce atd.) a nákupem linolea do renovovaných prostor. Od společnosti ALZA jsme získali do herny výpočetní a audiovizuální techniku. Herna bude sloužit dětským pacientům od batolecího do staršího školního věku.

Hlavní důraz v projektu byl kladen na interaktivnost. Každá hračka se snaží dítě stimulovat v jeho přirozených aktivitách. Po konzultaci s paní akad. malířkou Hejnovou se budou hračky nenásilnou formou zapojovat do rehabilitace dětí (např. strom, na kterém budou děti moci sami pohybovat ovocem do výšky, umožní nenásilnou formou rehabilitaci ramenního kloubu, jehož funkce bývá u popálenin trupu často limitována rozvojem jizevnatých kontraktur).

Nezapomněli jsme ani na maminky či jiné rodinné příslušníky. Moc dobře si uvědomujeme, jak psychicky náročný je pobyt pro rodiče popálených dětí v nemocnici. Popáleninový úraz u dětí má na rozdíl od většiny jiných úrazů tři odlišnosti: je velmi bolestivý, léčení je dlouhodobé, zatížené celou řadou komplikací a popáleniny často zanechávají celoživotní následky, a to psychické i fyzické – jizvy. Cítíme proto nápor, který popáleniny na rodiče kladou. Součástí herny bude proto „ koutek“ pro maminky. Místo, kde si budou moci v klidu sednout ve chvílích, kdy jejich děti spí a přečíst si knihu, podívat se na internet, poslat emaily nebo si vzájemně popovídat..

V budoucnu plánujeme vytvoření informačních programů o léčbě popálenin, které by rodiče názorně instruovali a informovali o způsobu léčby a následné rehabilitaci. “Koutek pro maminky“ bude sloužit i jako místo, kde si budou moci v klidu pohovořit s lékařem či psychologem.

Druhá etapa projektu „ Barvy dětem“ je přestavba a výzdoba interiéru pokojů, převazovny a chodeb. Její realizace je ale vázána na výměnu nevyhovujících oken pavilonu N. Na druhou etapu již přispěla firma ALZA sponzorským darem na nákup nových dětských postýlek. Nová herna bude slavnostně předána dětem 4.2.2009 a patronát nad novou hernou si převzaly herečky paní Bára Hrzánová a Taťjana Medvecká.