Speciální operační nástroj

Nákup speciálního operačního nástroje pro dětské pacienty KPM FNKV

Občanskému sdružení byl věnován finannčí dar 10 000 Kč od sdružení Klub z Viktorky.

Dar jsme po domluvě se sponzorem využili k nákupu operačního nástroje – Gaoulian knife.

Pomocí tohoto jemného operačního instrumentária je možné lépe operovat obtížně dostupné partie jako je krk, obličej, prsty u dětí hospitalizovaných na KPM FNKV.

Za hodnotný dar děkujeme.