Úraz není náhoda

Díky finanční podpoře našich sponzorů je na světě letáček zaměřený na prevenci popáleninových úrazů s výstižným názvem „ÚRAZ NENÍ NÁHODA“.

Jejím obsahem jsou informace specializovaného pracoviště, podložené dlouholetou zkušeností stále se opakujících scénářů popáleninových úrazů.

Proto mohou spolehlivě ukázat, za jakých okolností nejčastěji dochází k termickým úrazům a jak snadné je tyto okolnosti ovlivnit, aby se takovým tragickým událostem předcházelo.

Důležitou součástí letáčku jsou informace o poskytování první pomoci při popáleninových úrazech.

Máme z letáčku velkou radost a doufáme, že se nám tímto způsobem podaří oslovit nejširší veřejnost (rodiče, prarodiče, vychovatele a ostatní, kteří se o děti starají) a že se tak podaří snížit alarmující počet termických úrazů u dětí.

Letáček ke stažení