Výroční zpráva 2006

Veřejná zpráva o činnosti sdružení za rok 2006

V průběhu roku 2006 jsme v O.S. Bolíto pokračovali v naplňování cílů sdružení a organizovali jsme následující aktivity:

1. Rehabilitačně – ozdravný pobyt pro děti po těžkém popáleninovém traumatu v Bulharsku

V roce 2006 zastavilo MZ ČR na příkaz pana ministra Ratha dotace pro přímořské pobyty všem občanským sdružením. Peníze pro popáleninový tábor jsme získali díky sponzorským darům. Hlavním sponzorem byla opět C.K. Alexandria, která našemu sdružení věnovala pobyt pro děti a doprovod v hotelu Belvedere zdarma. Peníze pro nákup letenek a zajištění aktivit v Primorsku jsme získali od dalších sponzorů ( Skanska, Fackelmann a další ) a z benefičního koncertu. Pobytu se zúčastnilo 15 dětí z celé ČR. Jako host a člen týmu byla v Bulharsku přítomna Jennifer Fenton z Kanady. Přímořské pobyty pro děti po těžkém popáleninovém traumatu se staly již tradicí .Velmi příznivý ohlas ze strany dětí a rodičů nás vede k organizaci tábora i v příštím roce. Robert Zajíček se stal v roce 2006 členem výboru pro popáleninové tábory ( burn camps comitee) Evropské popáleninové společnosti ( EBA) a Bolíto je zapsáno do seznamu evropských organizací, které pořádají popáleninové tábory. Výměna zkušeností v rámci ostatních evropských zemí nám přinese inspiraci v pořádání táborů v příštích letech.

2. Benefiční koncert a výstava fotografií

V roce 2006 se nám opět podařilo uspořádat benefiční koncert.13.6.2006 vystoupila v Klubu Wagon na Národní třídě skupina „Sto zvířat“. Hudebníci skupiny vystoupili bez finančních nároků. Hlavním smyslem benefičních koncertů není jen finanční zisk pro Bolíto. Benefiční koncerty nám umožňují oslovit širší veřejnost a seznámit lidi s problematikou popáleninových úrazů u dětí a prací našeho sdružení. Provozovatel klubu Wagon na Národní třídě pan Volek nám umožnil uspořádat výstavu fotografií a materiálů o sdružení. Tato výstava pokračovala i v následujícím týdnu po benefici. Koncert hodnotíme, i přes menší účast , jako velmi zdařilý . Atmosféra na pódiu a v sále byla i díky hostům perfektní.

Jako host vystoupil pan Marek Eben a na samotný závěr řekla mnoho krásných slov i paní profesorka Radana Königová (zakladatelka popáleninové medicíny v České republice), která velmi kladně ohodnotila práci našeho sdružení v pomoci popáleným dětem.

3. Návštěva

Dr. Zajíček navázal během studijního pobytu v Hospital for Sick Children v Torontu kontakty s odborníky, kteří se specializují na poúrazovou rehabilitaci těžce popálených dětí. Jedním z nich byla i paní Jennifer Fenton , rehabilitační pracovník zmíněné nemocnice. Paní Fenton má specializaci pro rehabilitaci dětí po těžkém traumatu, kterou získala v Schriners Hospital Cincinnati. Jennifer byla pozvána do ČR, kde ve spolupráci s KPM FNKV a 3.LF UK edukovala odborný personál v nejnovějších rehabilitačních postupech u popálených dětí. Paní Fenton se zúčasnila jako čestný člen Bolíta i našeho tábora. Pomáhala v organizaci tábora a i přes jazykovou bariéru získala přátelství a respekt u organizačního týmu i dětí.O našem „campu“ i sdružení připravila přednášku pro rehabiliační oddělení nemocnice v Torontu.

4. Dárky

Během roku 2006 se nám podařilo získat podporu od mezinárodní právnické kanceláře Allen and Overy. Zástupci kanceláře předali dětem na KPM FNKV vánoční „dárky na přání „.

Doufáme, že spolupráce bude pokračovat i v roce 2007.

5. Křesadlo 2006

Robert Zajíček byl oceněn v roce 2006 cenou dobrovolnického hnutí – Křesadlo 2006.

Tato prestižní cena je vyznamenáním celého našeho sdružení Bolíto a výzva k další dobrovolnické činnosti.

6. Příprava projektu „Kouzelná nemocnice“

Vzhledem k tomu, že dětské oddělení KPM FNKV, kde jsou hospitalizovány děti s termickým úrazem, bylo vybudováno a otevřeno v 80.letech minulého století, je i interiér tohoto oddělení ve špatném stavu. Hlavním úkolem našeho sdružení v roce 2007 bude získat prostředky a pokusit se změnit charakter tohoto oddělení ( vybudování nové herny, vymalování oddělení, výzdoba, hračky, zbudování koutku pro děti na ambulanci KPM).

V roce 2006 již byla zahájena jednání s některými sponzory a navázán kontakt s výtvarníky.

7. Internetové stránky

V roce 2006 došlo k výrazné změně stránek.Přibyly nové rubriky, na stránkách plně funguje psychologická i lékařská poradna a byly doplněny praktické informace jako například první pomoc, léčebná cvičení atd. Vašek Šetelík se ochotně a dynamicky ujal správcování serveru www.bolito. V roce 2007 se pokusíme o anglickou mutaci stránek.

8. Hospodaření sdružení

Všechny dary byly poukázány na veřejný účet, jednotliví sponzoři byli v případě souhlasu uvedeni na stránkách OS.

Od sponzorů jsme v roce 2006 získali částku 136 800,- Kč.

Z těchto prostředků byl téměř z celé části hrazen pobyt dětí a doprovodu v bulharském Primorsku. Celková částka činila 144 940,- Kč.