Výroční zpráva 2005

Veřejná zpráva o činnosti sdružení za rok 2005

Hlavním cílem práce občanského sdružení Bolíto v roce 2005 byla pomoc dětem, které prodělaly popáleninový úraz na území ČR. Hlavními projekty o.s. Bolíto v roce 2005 byly:

1. organizace zahraničního ozdravně-rehabilitačního pobytu pro 15 dětí po prodělaném těžkém popáleninovém úrazu v bulharském Primorsku. Pobyt byl zčásti hrazen dotací MZ ČR. Zbylá část prostředků byla získána z příjmů sdružení (sponzorské dary od jednotlivců, firem, zisk z benefičního koncertu). Kritériem výběru dětí na pobyt byla tíže trvalých poúrazových následků a sociální a rodinná situace. Fyzioterapeutická část programu pobytu byla zaměřena na posílení některých rehabilitačních návyků se zaměřením na prevenci rozvoje jizevnatých kontraktur. Cvičení byla koncipována na nácvik jemné motoriky, vytrvalosti, posílení důležitých svalových skupin a zlepšení fyzické kondice dětí (viz. příloha program).Výhodné přímořské klima jsme využili k dechové rehabilitaci a lokálnímu zlepšení často exematizovaných ploch po odběrech kožních štěpů. Základním pilířem pobytů je psychosociální rehabilitace dětí – zvýšení jejich sebevědomí a důvěry ve své vlastní schopnosti a z toho pramenící lepší zařazení do dětského kolektivu a rodiny. “Popáleninový tábor“ byl ze strany dětí i rodičů velmi příznivě hodnocen, o čemž svědčí i četné dopisy rodičů a dětí.

bolito bolito2

Z dopisu maminky Rosti N. … jinak byl Rosťa sám (bez rodiny) na týdením pobytu ve Sloupu v Čechách, kde jezdili na kole, chodili na výlety a na koupaliště a zvládl to perfektně. Byl vlastně poprvé bez nás a vás (Bolíto) mezi cizími a ZATÍM se nesetkal s negativním přístupem od dětí ani dospělých co se týče jeho úrazu. Na koupališti sice plaval v tričku, ale vedoucí říkali, že děti ho mezi sebe vzali úplně normálně a bez zbytečných otázek. Což já jsem ocenila snad nejvíc z rodiny, protože jsem měla strach, že problém jako je společná sprcha, nebo návštěva koupaliště bude velký STOP pro další tábory, školy v přírodě nebo další dětské aktivity mimo domov.
Myslím si, že Bolíto mu v těch začátkách hodně pomohlo a díky těm týdenním pobytům poznal, že není sám. Za to vám všem děkuji….

2. benefiční koncert.13.6.2005 se uskutečnil benefiční koncert skupiny 100 zvířat ve prospěch sdružení Bolíto v klubu Vagon na Národní třídě v Praze. Koncert byl spojen s výstavou plakátů a informačních materiálů o činnosti sdružení. Koncertu se zúčastnilo cca 350 diváků. Výtěžek koncertu byl v souladu se sbírkou MHMP/118198/2005 celkem 52 583 Kč a 5O Euro a bude využit k organizování dalších popáleninových kempů.

bolito3 bolito4

3. webové stránky.V roce 2006 se nám podařilo získat ke spolupráci firmu AMI Praha s.r.o, která zaregistrovala stávající internetovou adresu www.bolito.cz a vytvořila modernější a přehlednější internetové stránky. Zaměření stránek je informativní jak pro rodiče, tak i pro laickou veřejnost o léčbě dětských popálenin a péči o trvalé posttraumatické následky.

4podpora nadaných dětí. O.s. Bolíto podporuje finančně studium nadaných dětí, které prodělaly popáleninové trauma.V roce 2005 jsme pomohli získat pro Petru P. stipendium na soukromé střední škole Open Gate v Říčanech u Prahy a zajistili jí prostředky pro nákup školních pomůcek.

5. Na KPM FNKV se v září 2005 uskutečnil odborný seminář o letních rehabilitačních táborech pro popálené děti. Seminář byl po odborné stránce pozitivně hodnocen.Ve spolupráci s vedením KPM jsme umístili informační panely na chodbě kliniky a vybudovali jsme informační tabuli ve vestibulu kliniky.

MUDr. Robert Zajíček, předseda o.s. Bolíto