Máme komiks

Naše sdružení navázalo na dlouhodobou spolupráci s The Mediterranean Council for Burns and Fire Disasters (MBC)  a Klinikou popálenin v Palermu a podařilo se nám získat licenci k výrobě a distribuci komiksového materiálu, který je zaměřen na děti v mladším školním věku. Do projektu se aktivně zapojila MUDr. Hubová, která je nyní pracovně v Itálii.

Finanční prostředky jsme získali z grantu ČSOB. Rádi bychom poděkovali paní Denise Mannové, bez které by se nám nepodařilo tisk komiksu realizovat. Komiks je určen pro školní děti a přijatelnou formou ukazuje dětem všechny situace, které mohou vést ke vzniku úrazu. Materiál je distribuován do škol a dětských center, navázali jsme v rámci tohoto projektu spolupráci i s popáleninovým centrem v Brně a plánujeme přednáškovou kampaň na základních školách.