Bulharsko 2005

Popáleninový camp Primorsko Bulharsko

V roce 2005 jsme opět získali dotaci MZ pro tentokráte ale zahraniční přímořský tábor pro popálené děti. Hlavním sponzorem se stala firma Alexandria, která poskytla ubytování v překrásném Hotelu Belvedere v bulharském Primorsku pro děti a doprovod zdarma.Osmidenní tábor je určen pro děti po prodělaných popáleninách ve věkovém rozmezí 5 – 15 let. Kritériem výběru je závažnost trvalých následků po úrazu a sociální situace rodiny. Tábor pořádáme vždy pro 15 dětí. Zdravotnický doprovod tvoří: jeden lékař, čtyři zdravotničtí pracovníci dětského oddělení naší kliniky. Jako vedoucí tábora se také účastní zástupce rodičů. Jedno místo v doprovodném týmu necháváme vždy k dispozici dobrovolníkovi, který se chce realizovat v práci s dětmi po popáleninách.

Těžištěm práce s dětmi na táboře je psychosociální rehabilitace a fyzioterapie. Děti mají připraven bohatý sportovní a kulturní program. Jsou rozděleni do družstev, která spolu soutěží o věcné ceny. Program je cíleně připraven ergoterapeutem a střídá se v něm fyzioterapie (se zaměřením na jemnou motoriku, strečink, posílení některých svalových skupin apod.) s psychosociálními hrami. To, že jsou děti s různým stupněm postižení spolu na táboře, v atmosféře respektu a solidarity, je samo o sobě léčebným postupem. Navíc příjemné přímořské klima na přelomu května a června spolu s vyhlášenou bulharskou pohostinností vytvářejí z bulharského pobřeží takřka ideální místo pro pořádání popáleninových táborů.