Koncert pro Bolíto

Jedním z důležitých dnů našeho Bolíta byl čtvrtek 12.4.2018, kdy se konal v Kroměříži absolventský a zároveň benefiční koncert pro Bolíto, který uspořádala ZUŠ Kroměříž v kině Nadsklepí. Mnohokrát na něm zaznělo děti – dětem. A koncert to byl parádní. To, co dokázali zazpívat, zahrát a zatančit účinkující bylo famózní. Velký obdiv patří paní učitelce Lence Doubravové, která dirigovala velkou část pěveckých vystoupení.

Benefiční koncert přinesl pro Bolíto šek s částkou 16 840,- Kč.

Děkujeme všem.